Faik Yeni
Faik Yeni
Faik Yeni
Faik Yeni

<< Neues Textfeld >>

Alarahan

 

               Alarahan, Pamfilya Bölgesi olarak anılan Antalya ilinin Alanya ilçesinin 37 kilometre batısında anayoldan sağa sapılarak 9 km sonra bir düzlükte ve Alara Çayı kıyısında yer alır. Tümüyle kesme taştan yapılmıştır. 2.000 m² alan üzerinde kervansaray olarak inşa edilmiştir. Anadolu hanları arasında en gelişmiş olanlarından biridir.

 

               Han, yüzyıllar önce Anadolu'da yaşamış Selçuklu Türklerinin yaşam biçimini, kültürel öğelerini tanıtmayı ve yaşatmayı amaçlayan bölgedeki önemli turistik mekânlardan biridir.

 

               Kervansarayın giriş kapısının üzerinde 1. Alâeddin Keykubat tarafından 1231 yılında yaptırıldığı yazılıdır. İkinci kapısı, yolcuların kalacağı mekânlara açılır. Uzun bir koridorun iki yanında odacıklar bulunur. Kervansarayın içinde çeşme, mescit ve hamam vardır. Yapının onarımı sırasında ortaya çıkan taş ustalarının imzaları da dikkat çekicidir. I. Alâeddin Keykubat, Alanya'daki kitabelerde kendisini "Kara ve iki denizin sultanı, Arap ve Acem ülkesinin sahibi” olarak nitelerken, Alarahan'daki kitabesinde "Rum, Şam, Ermeni ve Frenk memleketlerinin fatihi" unvanını da almıştır.

 

               Alarahan'ın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir. Pusat Mimarlık Ltd. Şti. tarafından restore edilerek Türk turizminin hizmetine sokulmuştur.

 

               Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulan Alarahan, Alara Kalesinin bulunduğu tepenin eteğindedir. Kale Alarahan’a gelen yolcuların emniyeti için inşa edilmiştir. Dimdik bir dağın tepesine inşa edilmiş olan bu kale her yöne hâkim ve hala ihtişamını korumaktadır.

 

               MUKARNAS (Üçgenli geometrik şekil):

               Tarih boyunca üçgen şekil; koruma, kollama ve muhafaza etmenin simgesi olmuştur. Alarahan'da çeşme mahallinde tavanda bulunan 40 adet iç içe geçmiş üçgenden oluşan MUKARNAS, hana gelenlerin her türlü kötülükten korunacağını ve kollanacağını simgelemektedir. (Aşağıdaki 15, 16. fotoğraflar)

 

Druckversion | Sitemap
© FaikYeni