Faik Yeni
Faik Yeni
Faik Yeni
Faik Yeni

<

ARTVİN

 

Artvin, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan, Hopa limanıyla Karadeniz'e kıyısı bulunan bir ildir. İl, Türkiye'nin Gürcistan'la olan sınırında yer alan kuzeydoğu köşesidir. Doğusunda Ardahan ili, güneyinde Erzurum ili ve batısında Rize ili vardır. Merkez ilçesi dâhil 8 ilçeden oluşmaktadır. Bunlar Hopa, Borçka, Şavşat, Arhavi, Murgul, Merkez, Ardanuç ve Yusufeli’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük 55. il, 2009 nüfus sayımına göre de 165.580 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık 75. ilidir.

Coğrafi ve kültürel yapısıyla Anadolu'nun diğer bölgelerinden keskin çizgilerle ayrılır. Yüzey şekilleri çok engebelidir. İklim çeşitliliği fazladır. İlin en önemli akarsuyu, 1956 yılına kadar adını veren Çoruh Nehridir. Artvin boğalarıyla meşhur bir il olup simgesi boğadır. Artvin il topraklarının yaklaşık %55’ini ormanlık alanlar kaplamıştır. Murgul'da bakır madeni vardır. Tarihte genellikle Livane ve Çoruh adıyla bilinir. Artvin il nüfusunu Gürcüler, Hemşinliler, Kıpçak Türkleri, Ahıska Türkleri ve Lazlar oluşturur.

Millî parklarıyla ünlüdür. Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl Sahara Millî Parkı içerisinde bulunan Şavşat-Karagöl ve Borçka-Karagöl görülmeye değerdir. Efeler-Gorgit Tabiatı Koruma Alanı esas olmak üzere Camili yöresi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından biyosfer rezerv alanı olarak belirlenen Türkiye'deki tek bölgedir ve bir dünya mirası olarak görülmektedir.

Son yıllarda Çoruh nehrinde yapılan barajlar yörenin coğrafi yapısını değiştirmiştir. Bir dantel gibi işlenen Çoruh vadisi, Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik gücünü sergilemektedir.

Aşağıdaki fotoğraflar Artvin’in tabiat güzelliklerini, coğrafi yapısını, tarihi zenginliklerinin bir bölümünü tanıtmaktadır.

 

Druckversion | Sitemap
© FaikYeni