Faik Yeni
Faik Yeni
Faik Yeni
Faik Yeni

Ayvacık

 

Ayvacık, Canik Dağlarının eteklerinde, Yeşil ırmak vadisinde, Suat Uğurlu Baraj gölünün kıyısında yer aymaktadır. Bu uzun vadide bir de Hasan Uğurlu Baraj Gölü bulunmaktadır. İlçenin en yakın komşusu 28 Km. kuzeyindeki Çarşamba ilçesidir. Samsun’a uzaklığı ise 62 km’dir.

İlçe halkının %80-90’ı tarımla %8-9’u ticaretle uğraşmaktadır. Tarımsal faaliyetler mısır, buğday, arpa ve fındık üretiminde yoğunlaştırılmıştır. İlçe topraklarının büyük bir bölümü ormanlık arazidir.

İlçede ayrıca, elektrik üretim yaparak sanayinin ana girdisi olan enerjiyi sağlayan Hasan uğurlu Yer altı Santrali ile Suat uğurlu Hidroelektrik santrali yer almaktadır. Bu barajlar 1981-82 yıllarında hizmete girmişlerdir.

Suat Uğurlu Barajı

Yeşilırmak üzerinde, Hasan uğurlu Barajının altında, Balahor köyü civarında yer alan barajın talvegden yüksekliği 38 metredir. 175.000.000 m3 su tutma hacmine sahip olan barajda ortalama su derinliği 18 m olup, enerji üretimi yapılmaktadır. Ayrıca yapımında Çarşamba ovasının düzenle sulanması da amaçlanmıştır. Baraj Çarşamba ovasındaki tarım alanlarının yaklaşık %85’ini sulayabilecek kapasitededir. Barajın Çarşamba’ya uzaklığı 15 km kadardır.

Ayvacık orta Karatenizin en güzel doğal yapısına sahip ilçelerinden bir tanesidir. Özellikle orman alanları Samsun ilindeki doğal değerleri yüksek alanlar içinde sayılmaktadır. Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Gölü çevresindeki çam ormanlarıyla kaplı alan piknik ve mesire yeri olarak ideal bir mekandır.

İlçede otel bulunmamaktadır. Ancak; TEAŞ işletme müdürlüğüne ait misafirhane, lokal ve yemekhane gibi sosyal tesisleri mevcuttur. Öğretmen evi misafirhane olarak hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiş olup lokali vardır. Yeşil ırmak ve baraj gölleri çevresinde lokantalar mevcuttur.

 

Druckversion | Sitemap
© FaikYeni