Faik Yeni
Faik Yeni
Faik Yeni
Faik Yeni

HACIBEKTAŞ VELİ MÜZESİ

 

Hacı Bektaş-ı Veli, büyük Türk-İslam düşünürüdür. Türkistan’ın Horasan kentinde doğmuş ve Hoca Ahmet Yesevi Okulu’nda Matematik, Felsefe ve diğer bilimleri okumuştur. İran, Irak, Arabistan ve Suriye’yi gezdikten sonra Anadolu’ya gelir ve eski adı Sulucakarahöyük olan bugünkü Hacı Bektaş’a yerleşir. Burada düşüncelerini yayar. Öğrenci yetiştirir ve hakka yürür. O’nun hoşgörü, barış, insan sevgisi ve eşitlik ilkeleri üzerine kurulu olan düşünce sistemi hala insanlığa ışık tutmaktadır. Sosyal düşünceleri, kendisinden 600 yıl sonra 1923’te K. Atatürk tarafından hayata geçirilmiştir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli düşünce ve öğretisi, 10 Aralık 1948’de kabul edilen „İnsan Hakları Evrensel Bildirisi“ ile aynı anlayışı aksettirmektedir.

 

 

        Hacı Bektaşi Veli Külliyesi 1. Avlu (Nadar Avlusu), 2. Avlu (Dergâh Avlusu) ve 3. Avlu (Hazret Avlusu) çevresindeki yapılardan oluşmaktadır. Külliyede bulunan tüm yapılar, fonksiyonlarına uygun biçimde bu avluların çevresine yerleştirilmiştir. Bektaşiliğe özgü terminolojiye uygun olarak bu yapılara, "mihman evi, aş evi, ekmek evi" gibi adlar verilmişti. Kendi içinde birer "ocak" şeklinde teşkilatlanmış olan bu birimlerde, "mihman evi babası, aş evi babası” olarak adlandırılan bir baba ve bu babaya bağlı "canlar" (dervişler) faaliyet göstermekte; bütün babalar Pir Evi'nde postnişin olan Dede Babaya tabi bulunmaktaydı.Druckversion | Sitemap
© FaikYeni